Sanicleanse Air paralēlā tipa slaukšanas zālē ( 2 x 24 vietas)